Uppsala Unga Muslimer

Verksamhetsplan för år 2018-2019

Barnfritidsklubb

Barnfritidsklubb i samarbete med Uppsala Kommun kommer att vara öppen varje lördagar, för alla barn mellan 5-9 år. Ett antal aktiviteter under fritidsklubben kommer att anordnas, så som teater, sport, pingis, TV-spel, målning, musik, promenad och utflykter till turistplatser i staden och vattenfall.

Sport för både barn och vuxna

Ett antal olika sportaktiviteter kommer att utföras; fotboll, simning, badminton med mera, med syfte till integration och att man får träffas och bygga relationer.

Svenska

Grundläggande svenska kurser i vardagssvenska till nyanlända så att de snabbt får verktyg till att förstå det svenska samhället och på det sättet kan integrera sig på ett mer effektivt sätt. Detta är även ett sätt att få ut nyanlända till arbetsmarknaden fortare.

Temahelger

Temahelgerna kommer att ske vid minst fyra olika tillfällen per år. Dessa helger kommer att handla om ämnen som lockar olika människor och som gynnar både ungdomar och vuxna. Ämnen som islamofobi, föräldrarutbildning, narkotika, sexuella övergrepp med mera. Dessa helger kommer att vara på svenska men med tolkar för olika språk på plats, för att kunna nå ut till så många som möjligt.

Eidfestival

Under båda högtiderna Eid al- Fitr och Eid al-Adha kommer en Eidfestival att äga rum, som är öppen för alla i samhället. Eidfesten samlar många olika familjer, vuxna, ungdomar samt barn under ett och samma tak. Syftet med detta är att bjuda in muslimer och icke muslimer, oavsett ursprung, kön och identitet under ett och samma tak. Det är ett fint tillfälle för alla att se och förstå vad Eid innebär samt en möjlighet för alla med olika kulturer och religioner att träffas.

Kill- och tjejträff

Varje månad har UUM en aktivitet för ungdomar, både killar och tjejer. Under denna kväll hålls föreläsning och frågesport och ungdomarna fikar tillsammans. Syftet är att öka relationen mellan ungdomarna med betoning av jämställdhet mellan könen.

Tjejträff

Tjejträffen, något liknande en avslappnand ungdomsmottagning med en barnmorska, för att skapa en större trygghet för unga kvinnor. Föreläsningar och diskussioner som handlar om kvinnans kropp, puberteten, kvinnans roll i samhället samt vad de har för rättigheter i samhället så som i hemmet, skolan och arbetet.

Fredagsträff för män och seniorer

På fredagskvällar träffas medlemmar och icke medlemmar, muslimer som icke muslimer för att socialisera sig och umgås. Det är även ett tillfälle för nyanlända och asylsökande att träffas och öva på svenska språket i en avslappnad miljö. Detta bidrar till att broar kan byggas och fördomar kan brytas ner till förståelse gentemot varandra, till olika kulturer och religioner.

Ungdomskonferens

Ungdomskonferansen ska hållas under en helg med syfte att samla ungdomar från hela Sverige till olika föreläsningar och aktiviteter, detta med syfte att uppmuntrar ungdomarna till att bidra med gott i samhället.

Vårdkommitté

Det finns många patienter som ibland befinner sig i svåra situationer eller inte har nära anhöriga som kan besöka de vid sjukhusvistelse. Därför har en kommitté bildats med syftet att stödja dessa patienterna genom att till exempel ge rådgivning, bidra med olika problemlösningar eller att besöka de. Det finns även äldre på äldreboende som inte får besök av anhöriga av olika anledningar, kommittén ska månadsvis besöka olika äldreboenden för att fika tillsammans med de boendena.

Nattvandring

Nattvandring under helger gynnar samhället genom att ungdomar träffar på vuxna på kvällar då mycket pågår ute. En interaktion uppstår och ungdomarna kan få mycket gott utbyte med denna kontakt. Uppsala Unga Muslimer kommer att fortsätta med nattvandringen i Gränby området i samarbete med Uppsala Kommun och SSP.

Informationsgivning om UUM

Människor i samhället bör få lära känna UUM och vad föreningen står för. Det finns många olika sätt att sprida information på genom att möta och tala med folk, till exempel har informationsbord på stan eller galleria, olika kurser och föreläsningar, fotbollsturné, en buffé öppen för allmänheten, iftaar och så vidare. Målet är att göra detta månadsvis.